Wat wil MobIQ?
MobIQ wenst een zinvolle en wezenlijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de effectiviteit en efficiency van mobiliteit in de ruimste zin van het woord, waardoor op een verantwoorde wijze de toenemende en steeds diversere vraag naar mobiliteit kan worden ingevuld.

Waarom?
Bij een terugtredende centrale overheid komt het initiatief op het gebied van uitstootreductie -CO2, fijnstof etc.- meer en meer te liggen bij het private bedrijfsleven en decentrale overheden. Dit terwijl het bedrijfsleven het vaak aan tools en relatienetwerken ontbreekt om de juiste omgeving te creëren waarin oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken succesvol naar de markt kunnen worden gebracht.

Hoe 1?
De bijdragen die MobIQ levert kunnen op alle denkbare wijzen worden ingevuld, waarbij onder meer, en niet beperkt tot, wordt gedacht aan: Het verbinden en delen van kennis, middelen en competenties die een bijdrage kunnen leveren bij de verdere integratie tussen geavanceerde nieuwe oplossingen in mobiliteit en hun markten.

Hoe 2?
MobIQ kan hiertoe onder andere geavanceerde commerciële kennis en ondersteuning aanbieden en kan zij condities creëren waarin interactieve innovatie bij en tussen mobiliteitsondernemers en hun leveranciers van kennis en middelen kan plaatsvinden.

Nota bene:
MobIQ is geen standaard adviesbureau, zij gaat en kan verder. MobIQ is partner in het traject, zij voegt waarde toe, zij wil een Trusted Third Party zijn.

In MobIQ participeren zeer ervaren, van grote netwerken voorziene en op innovatie gerichte (ex)ondernemers in mobiliteit.
MobIQ Transition Network B.V.
Julianalaan 204
3722 GV Bilthoven
mail: info@mobiq.nu
Neem contact met ons op

Naam

E-mail

Telefoon

Bericht